People

Faculty

Yuanchun Shi
Professor

Jia Jia
Associate Professor

Pin Tao
Associate Professor

Chun Yu
Associate Professor

Yuntao Wang
Assitant Professor

Post Doc

Xin Yi
Post Doc

Students

Ke Sun
Ph.D. Candidate

Yukang Yan
Ph.D. Candidate

Lihua Fan
Ph.D. Candidate

Yiqin Lu
Ph.D. Candidate

Tengxiang Zhang
Ph.D. Candidate

Weijie Xu
Ph.D. Candidate

Yizheng Gu
Ph.D. Candidate

Zhican Yang
Ph.D. Candidate

Lihang Pan
Ph.D. Candidate

Weinan Shi
Ph.D. Candidate

Qi Meng
M.S. Candidate

Ruolin Wang
M.S. Candidate

Xueshuo Chen
M.S. Candidate

Guanhong Liu
M.S. Candidate

Xiaoying Wei
M.S. Candidate

Jie Ren
M.S. Candidate

Huan Yang
M.S. Candidate

Chenning Xu
M.S. Candidate

Shunchang Xu
M.S. Candidate

Ciyuan Yang
M.S. Candidate

Jiayue Fan
M.S. Candidate

Alumni

Xiaoyang Wu
M.S.

Yinshuai Zhang
M.S.

Peikai Huang
M.S.

Shuang He
M.S.

Wei Zheng
M.S.