People

Faculty

Yuanchun Shi
Professor

Chun Yu
Associate Professor

Pin Tao
Associate Professor

Jia Jia
Associate Professor

Xin Yi
Assistant Professor

YunTao Wang
Assistant Professor

Post Doc

Yukang Yan
Post Doc

Students

Lihua Fan
Ph.D. Candidate

Weinan Shi
Ph.D. Candidate

Yiqin Lu
Ph.D. Candidate

Yizheng Gu
Ph.D. Candidate

Zhican Yang
Ph.D. Candidate

Lihang Pan
Ph.D. Candidate

Aamir Khan
Ph.D. Candidate

Chen Liang
Ph.D. Candidate

Yue Qin
Ph.D. Candidate

Weihao Chen
Ph.D. Candidate

Zhipeng Li
Ph.D. Candidate

Tian Huang
Ph.D. Candidate

Huan Yang
M.S. Candidate

Chenning Xu
M.S. Candidate

Shuchang Xu
M.S. Candidate

Ciyuan Yang
M.S. Candidate

Jiayue Fan
M.S. Candidate

Wenhao Ge
M.S. Candidate

Yueting Weng
M.S. Candidate

Yuqi Yao
M.S. Candidate

Hai Li
M.S. Candidate

Kaer Zhang
M.S. Candidate

Jiting Wang
M.S. Candidate

Huiyi Luo
M.S. Candidate

Xiaozhu Hu
M.S. Candidate

Zhichun Li
M.S. Candidate

Yingtian Shi
M.S. Candidate

Chengchi Zhou
M.S. Candidate

Xiaoyi Liu
M.S. Candidate

Weiwei Gao
M.S. Candidate

Alumni

Ke Sun
Ph.D.

Ruolin Wang
M.S.

Qi Meng
M.S.

Peikai Huang
M.S.

Shuang He
M.S.

Yinshuai Zhang
M.S.

Wei Zheng
M.S.

Naixuan Du
M.S.

Jie Ren
M.S.

Xiaoyang Wu
M.S.

Siqi Liu
M.S.

Xueshuo Chen
M.S.