People

Faculty

Yuanchun Shi
Professor

Pin Tao
Associate Professor

Chun Yu
Associate Professor

Yuntao Wang
Assistant Researcher

Post Doc

Xin Yi
Post Doc

Students

Yeshuang Zhu
Ph.D. Candidate

Ke Sun
Ph.D. Candidate

Yukang Yan
Ph.D. Candidate

Lihua Fan
Ph.D. Candidate

Yiqin Lu
Ph.D. Candidate

Tengxiang Zhang
Ph.D. Candidate

Weijie Xu
Ph.D. Candidate

Yizheng Gu
Ph.D. Candidate

Zhican Yang
Ph.D. Candidate

Lihang Pan
Ph.D. Candidate

Xiaoyang Wu
M.S. Candidate

Shuang He
M.S. Candidate

Peikai Huang
M.S. Candidate

Qi Meng
M.S. Candidate

Ruolin Wang
M.S. Candidate

Weinan Shi
M.S. Candidate

Yinshuai Zhang
M.S. Candidate

Xueshuo Chen
M.S. Candidate

Guanhong Liu
M.S. Candidate

Xiaoying Wei
M.S. Candidate

Jie Ren
M.S. Candidate